You are currently viewing 印加聖木?秘魯聖木? 厄瓜多爾聖木?

印加聖木?秘魯聖木? 厄瓜多爾聖木?

秘魯聖木

厄瓜多爾聖木

印加聖木

成日聽到咁多款聖木,究竟點樣揀?邊款最適合自己?

你需要的是淨化負能量?還是增加能量?
身體還是心靈上的轉變?對抗抑鬱情緒?

印加聖比大比拼

認識秘魯妹妹後,發現坊間嘅資訊誤解太多,甚至來源唔清晰。

印加係指印加帝國 (Inca Empire) ,是南美洲西岸的古老帝國,其版圖由南到北曾橫跨現今阿根廷、秘魯、哥倫比亞多國。所以「印加」並唔係指品種或產地,而係呢一帶嘅南美洲地區,在上述地區一律稱 #印加聖木。

亞馬遜森林覆蓋一系列嘅國家,而聖木出產最多嘅地方係「厄瓜多爾」同埋「秘魯」,「秘魯」面積比「厄瓜多爾」大4.5倍左右,此大多聖木都稱為 #秘魯聖木 。

不同生長環境、氣候、雨量會導致即使相同品種的植物,郤帶著不同的治療成份和功效

厄瓜多爾 VS 秘魯

– 工作時喜愛 #秘魯聖木

幫助去除雜念、目標方向清晰,而且更加集中和有效率,還有好ground、好落實嘅支持力量

– 休息時喜愛 #厄瓜多爾聖木

像棉花糖般很柔軟的從心開始將緊張溶化讓人放鬆、且帶著一絲絲甜味