VIP 尊享獨家限定商品、購物優惠、以及生日禮遇

抗菌抗流感噴霧 Flu Away Spray - Machuland hk
抗菌抗流感噴霧 Flu Away Spray - Machuland hk

抗菌抗流感噴霧 Flu Away Spray

Regular price $208 Sale

沿路遇他車廂中私奔般戀愛。。。

伴隨嘅除咗係汗味💦,仲有大量不停咳😷同打噴嚏嘅人類🤒。。。

慶幸我有佢【抗菌抗流感噴霧】,每次出門口前都噴一 round 喺身🌟,當屋企有2個人病,店舖又有同事病嘅時候,店主都仲屹立不倒😎

 

* 嬰兒、小童、老人家都適合使用